Voorwaarden omtrent ontbinding

Het modelformulier voor herroeping (PDF)

 

Ontbindingsrecht

U heeft het recht om zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst te ontbinden.  Het recht op ontbinding is geldig tot 14 dagen na het accepteren van de goederen door u of een derde door u daartoe gemachtigde persoon, die niet de drager is.  Om van dit recht gebruik te kunnen maken, moet u ons binnen de vastgestelde termijn van 14 dagen op de hoogte stellen van uw beslissing tot ontbinding van de overeenkomst. U moet daartoe een eenduidige verklaring opstellen en ons deze per post, telefax of e-mail doen toekomen. U kunt hiervoor het bijgevoegde standaard ontbindingsformulier gebruiken, echter dit is niet verplicht. Om van uw recht gebruik te kunnen maken, volstaat het dat u ons voorafgaand aan de vervaldatum meldt dat u de koopovereenkomst ontbindt.

 

Standaard ontbindingsformulier

Indien u zich als koper wenst terug te trekken, vult u dan a.u.b dit formulier in en stuur het op naar:

 

United People GmbH
Retourenabteilung B2C
Im Hammereisen 65
D-47559 Kranenburg

 

Hierbij ontbind ik/ ontbinden wij (*) de overeenkomst, ondertekend door mij/ons (*) in verband met de aankoop van de volgende goederen (*)/ het afnemen van de volgende diensten

-          Besteld op (*)/ ontvangen op

-          Naam van de consument(en)

-          Adres van de consument(en)

-          Handtekening van de consument(en)

-          Datum

 

(*) verwijderen indien niet van toepassing

 

De verklaring van ontbinding stuurt u naar:

 

Indien schriftelijk:

United People GmbH
Retourenabteilung B2C
Im Hammereisen 65
D-47559 Kranenburg

 

Indien via e-mail:      returns@reellshop.com

Indien per fax:          +49 (0) 2826 917576

 

Indien door terugzending van de goederen:

United People GmbH
Retourenabteilung B2C
Im Hammereisen 65
D-47559 Kranenburg

 

Gevolgen van ontbinding

Indien u de koopovereenkomst ontbindt, restitueren wij alle ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten, met uitzondering van bijkomende kosten die voortkomen uit levering anders dan de door ons geboden, goedkoopste, standaardlevering. Restitutie vindt plaats zonder vertraging en uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij uw verklaring van ontbinding hebben ontvangen. Voor de restitutie hanteren wij dezelfde betaalmethode als door u gekozen bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. Onder geen beding zullen eventuele kosten voor de restitutie bij u in rekening worden gebracht. 

 

- Einde van de ontbindingsvoorwaarden -

 

Word gratis lid van de Customer Club!
Altijd gratis verzending

Klik hier